Unieke samenwerking gemeente Harderwijk en Endura

Energiecoöperatie Endura Harderwijk heeft zich ten doel gesteld om binnen één generatie alle energie die we in onze gemeente met elkaar gebruiken ook hier samen op te wekken. Daarmee nemen we verantwoordelijkheid voor ons eigen energiegebruik en dat past in deze tijd. Met ons eigen Harderwijkse energiebedrijf vallen de lasten maar ook de lusten van lokale energieopwekking onze eigen gemeente toe. Zowel bedrijven als particulieren profiteren op die manier van de energietransitie.

De gemeente Harderwijk onderschrijft de doelstellingen van Endura en gaat nu als partner in het project meedoen met het grootste zonnepark in Harderwijk, een te bouwen carport op een parkeerterrein aan de Vuurtorenweg.

Deelnemen aan Zonnepark Harderwijk

De aanleg van Zonnepark Harderwijk gaat definitief van start in september 2021.

Er is veel interesse van bewoners en lokale ondernemers om mee te investeren in dit project. Steeds meer inwoners en organisaties zien het verduurzamen van hun energieverbruik als een belangrijk doel. Als je dit lokaal kunt doen en ook nog een leuke rente mag ontvangen, is dat driedubbele winst. Diegenen die reeds interesse hebben getoond om deel te nemen aan dit project kunnen de inschrijving via het formulier onderaan deze site definitief maken, kan tot en met 15 december 2021.

Projectinformatie

Eigenaar:
Zonnepark Harderwijk BV
Deventerweg 2A
3843 GD Harderwijk
KvK: 81598939

Locatie:
Vuurtorenweg te Harderwijk

Bestuur:
Wethouder duurzaamheid
Wethouder financiën
Voorzitter Endura
Penningmeester Endura

Uitvoerende organisatie:
Energiecoöperatie Endura u.a.

Aparte organisatie

Voor dit zonnepark is een aparte BV opgericht: Zonnepark Harderwijk BV. De aandelen zijn in handen van gemeente Harderwijk (51%) en Endura (49%). In het bestuur van de BV vertegenwoordigen de wethouders financiën en duurzaamheid de gemeente Harderwijk. De voorzitter en penningmeester van Endura vertegenwoordigen Endura. Voor de uitvoering van de bouw en de exploitatie is Endura de aangewezen partij. Taken en bevoegdheden zijn via de statuten (pdf) en de overeenkomst tussen Endura en Zonnepark Harderwijk BV goed geregeld.

Endura heeft voor dit project in 2018 SDE+ subsidie aangevraagd en deze is toegekend met een prijs van € 0,095 per opgewekte kWh. Dat betekent dat het zonnepark in de eerste 15 jaar een gegarandeerde opbrengst heeft (als de zon maar schijnt). De periode daarna (het zonnepark gaat 25 jaar mee) zijn de inkomsten afhankelijk van het stroomtarief per kWh. Omdat er dan al veel financieringsverplichtingen zijn weggevallen, zijn de lasten goed te betalen. Wanneer voldoende vermogen (€) in het park is opgebouwd, kan de overwinst worden gebruikt voor volgende duurzaamheidsprojecten in onze gemeente.

Financieel deelnemen

Omdat de gemeente medeaandeelhouder is geworden van Zonnepark Harderwijk BV kon onder zeer gunstige voorwaarden geld worden geleend voor dit bijzondere project bij de Nederlandse Waterschapsbank. De rente staat 25 jaar vast en de lening van € 2.000.000 wordt in 25 jaar afgelost.

De provincie Gelderland heeft voor projecten waarbij burgers financieel betrokken zijn een subsidie beschikbaar. Hiervoor komt dit plan in aanmerking. Er is subsidie van € 100.000 toegezegd.

Daarnaast kunnen inwoners van Harderwijk ook financieel participeren in dit project. Samengevat kan een deelnemer maximaal 100 Zondelen aanschaffen van € 100,- per participatie. Hierover ontvangt de deelnemer 5% rente. De Zondelen wordt in 10 jaar terugbetaald. Lees het informatiememorandum, obligatievoorwaarden en meldformulier Vrijgestelde Aanbiedingen van Effecten voor meer informatie.

Definitief inschrijven

Diegenen die reeds interesse hebben getoond om deel te nemen aan dit project kunnen de inschrijving definitief maken door onderstaand formulier volledig in te vullen en te versturen tot en met 15 december 2021.

De kosten van inschrijving bedragen € 25. Leden van Energiecoöperatie Endura U.A. kunnen kosteloos inschrijven. Dit geldt ook voor personen die direct bij inschrijving het lidmaatschap van Energiecoöperatie Endura U.A. aanvragen.

  • Vul alleen een bedrijfsnaam en KvK in als je als bedrijf wilt deelnemen.
  • Het opgeven van het KvK-nummer is verplicht voor bedrijven.
  • IBAN Bankrekening voor uitbetaling van de rente en aflossing en incasso lidmaatschap Endura (indien van toepassing)
  • IBAN Bankrekening voor uitbetaling van de rente en aflossing en incasso lidmaatschap Endura (indien van toepassing)
  • Geef aan met hoeveel Zondelen à €100 per stuk je wilt meedoen (max. 100 Zondelen per persoon / onderneming)
    Leden hebben voorrang bij de toekenning.
  • Dit is een voorinschrijving. Je deelname is pas definitief nadat de factuur is voldaan.

    Leden hebben voorrang bij de toekenning.

Technische informatie

Dakoppervlakte: 10.890 m2
Aantal zonnepanelen (410 Wp): 5854
Parkvermogen: 2400 kWp
Verwachte productie: 2.000.000 kWh per jaar (2 MWh)
Genoeg voor circa 575 huishoudens
Aantal omvormers (200 KW): 25
Aantal laadpalen: 32 (uit te breiden tot 150)
Aantal participanten: 96

Projectinformatie en voortgang

Volg de projectontwikkeling en actuele status van dit bijzondere zonnepark.